Občianske združenie BELLFORCE - centrum pohybu a sily
Záhonok 1685/23, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 50641743

Naším cieľom je prispievať k popularizácii a rozvoju povedomia o pohybovej kulture. 

Podporovať a rozvíjať talenty detí a mládeže v oblasti športu. 

Vytvárať kvalitné prostredie a podmienky pre rozvoj pohybu. 

Spájať sa s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy a hodnoty a spoločne pracovať na dosahovaních spoločných cieľov.

Spolupráca s DELFÍN, občianske združenie pre duševné zdravie

Už 3. rok spolupracujeme s občianskym združením DELFÍN, ktoré je združením pre duševné zdravie. Pravidelne dvakrát do mesiaca spravíme pre členov tohto centra „kondičný telocvik“. Avšak pár členov chodí cvičiť do našej telocvične minimálne dvakrát do týždňa v „súkromnej skupine“ pod dohľadom nášho trénera. Tu vidíme extrémne benefity cvičenia, ktoré prospievajú nie len po fyzickej stránke ale aj po tej duševnej.
 

Workshopy a dobročinná činnosť

Naším cieľom je rozšíriť workshopy po celom Slovensku nie len kvôli osvete správneho cvičenia s kettlebell, ale aj kvôli tomu že časť vyzbieraných finančných prostriedkov darujeme rodinám a deťom, ktoré to naozaj potrebujú. 

 

Ak máš telocvičňu, alebo priestor kde by sme mohli zorganizovať takýto workshop spojený s charitatívnou zbierkou, neváhaj nás kontaktovať tu.
 

2%

Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. Vyberte si niektorú z organizácií, ktorú nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou, kde nájdete aj nás na tomto odkaze.
 

Počas našej pôsobnosti boli tieto vyzbierané finančné prostriedky vždy určené na renováciu a rekonštrukciu našej telocvične, na vzdelávanie našich inštruktorov. Vďaka tejto Vašej podpore sa môžeme naďalej rozrastať a budovať zmysluplný projekt, ktorý je určený pre pohyb, zdravie a silu.

Inak tomu nebude ani tento rok. Vaše 2% by sme chceli využiť najmä na pokrytie energetických nákladov prevádzky, rozšírenie našich služieb pre deti a dospelých prostredníctvom online platformy. 

Vyplnené tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” spolu s tlačivom “Potvrdenie o zaplatení dane” doručte na daňový úrad.

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Merch

Podporiť naše fungovanie môžeš aj zakúpením si nášho oblečenia. 10% z predajnej ceny je určených na charitatívne účely.
Verified by MonsterInsights