Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. Vyberte si niektorú z organizácií, ktorú nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou, kde nájdete aj nás na tomto odkaze.
 

Počas našej pôsobnosti boli tieto vyzbierané finančné prostriedky vždy určené na renováciu a rekonštrukciu našej telocvične, na vzdelávanie našich inštruktorov. Vďaka tejto Vašej podpore sa môžeme naďalej rozrastať a budovať zmysluplný projekt, ktorý je určený pre pohyb, zdravie a silu.

Inak tomu nebude ani tento rok. Vaše 2% by sme chceli využiť najmä na pokrytie energetických nákladov prevádzky, rozšírenie našich služieb pre deti a dospelých prostredníctvom online platformy. 

Vyplnené tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” spolu s tlačivom “Potvrdenie o zaplatení dane” doručte na daňový úrad.

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

iné spôsoby ako nás podporiť

Verified by MonsterInsights