Robinzonský tábor

V spolupráci s Roriginal (www.roriginal.sk) sme sa rozhodli každoročne organizovať pre deti a mládež Robinzonský tábor. Je určený pre deti od 10 rokov. 

Cez zážitkové hry a športové aktivity, bez technických vymožeností navrátime deťom vzťah k základným hodnotám života. Ukážeme im ako vyzerá život v súlade s prírodou (turistika, alebo viacdňové kempovanie). V tábore sa budú pod našim dohľadom starať sami o seba ako jednotlivci ale aj ako celý team.

 • individuálne a skupinové športové aktivity
 • cvičebný program na mobilitu, silu a kondíciu na každý deň
 • základy lezenia na Kaľamárke s certifikovaným lezeckým inštruktorom
 • individuálne a skupinové hry na pochopenie a rozvoj osobnosti
 • role v teame na rozvoj skupinovej spolupráce

VIDEO

Športové aktivity

Každý deň sa začína rannou cvičebnou zostavou, ktorej cieľom je osvojiť si správne pohybové návyky. Lezenie na Kaľamárke za účasti certifikovanej lezeckej inštruktorky. Športové a pohybové hry na rozvoj pohybových schopností, vyvolanie súťaživosti a teamovej spolupráce. Prednáška o zdravej životospráve a jej dôležitosti na ich život a vývoj.

Orientácia v prírode

V programe tábora sú kratšie jednodňové túry, ale aj jedna dlhšia dvojdňová túra, ktorá bude slúžiť na edukáciu ako sa majú v prírode pohybovať len za pomoci mapy, kompasu či buzoly bez použitia modernej techniky. Inštruktorka prvej pomoci, prostredníctvom teoretickej a praktickej prednášky naučí deti poskytovať základnú prvú pomoc. Formou simulácie najčastejších situácii si deti môžu vyskúšať a osvojiť nadobudnuté vedomosti o poskytovaní prvej pomoci.

Kempovanie

Súčasťou dvojdňovej túry je aj hľadanie správneho táboriska. Edukácia postupu založenie táboriska, ako bezpečne a efektívne založiť oheň viacerými spôsobmi. Varenie jednoduchých a efektívnych jedál pri kempovaní. Prednáška o potrebnom a nepotrebnom vybavení pri jednodňovej či viacdňovej turistike. Najväčším zážitkom pre mnohé deti je spanie v prírode pod holým nebom.

Sociálne a komunikačné zručnosti

Celý Robinzonský tábor je v znamení starostlivosti o seba a o ostatných ľudí v ich okolí. Po každej dôležitej aktivite či činnosti sa vytvorí kruh pravdy. Cieľom je, aby si deti osvojili sociálnu komunikáciu, dávanie a prijímanie spätnej väzby, rozoznanie silných stránok a ako ich použiť vo svoj prospech a prospech tímu, rozpoznanie ľudských cností, riešenie konfliktných situácií a asertívna komunikácia.

Robinzonský tábor je bez mobilných telefónov či inej modernej techniky.
 

Termín konania

24.7.2023 - 29.7.2023 

Cena

300€/osobu

10% súrodenecká zľava  270€/osobu

20% zľava Reštart mládeže 240€/osobu

Typ tábora

pobytový 6 dní / 5 nocí

Miesto konania

Piešť II, Detva, Slovenská republika

VIDEO

Predregistrácia na robinzonský tábor

Termín konania
24.7.2023 - 29.7.2023

  Má prihlásené dieťa pohybové alebo iné obmedzenie o ktorom by sme mali vedieť? (Napríklad bolesti chrbtice, zlomeniny, srdcovo-cievne poruchy,...)

  Získaj ebook zdarma

  Prihlás sa do nášho newslettera a my ti pošleme obratom ebook so základnými cvikmi zdarma

  Verified by MonsterInsights