MICHAL MALEK

O mne

Cvičenie je zručnosť, ktorú ovládam, v ktorej sa chcem neustále vzdelávať a zlepšovať. Je to zručnosť, ktorú si nechcem nechať pre seba ale odovzdávať ju ďalej a zlepšovať tak kvalitu života druhým. Svojich študentov netrénujem, ale učím ich cvičiť.

Čo je mojím cieľom? Chcel by som, aby si ľudia začali viac uvedomovať dôležitosť pohybu a benefity silového tréningu pre ich zdravie. Chcel by som, aby väčšina populácie brala silový tréning ako hygienu svojho tela. Chcel by som, aby si ľudia po prebudení a vykonaní základných hygienických potrieb dali pár pohárových drepov,  pár kettlebell swingov, pár kľukov a začali tak svoj deň. Aby sa zo silového tréningu stala nevyhnutná potreba.

Bol som slabý a krehký, mal som zlé pohybové návyky a k tomu som aj nesprávne cvičil. Moja túžba bola byť silnejším a odolnejším, zdravým a ísť príkladom pre ostatných. Od roku 2017 som absolvoval a úspešne zvládol všetky certifikácie od organizácie StrongFirst. Za tie roky som sa stal jedným z najsilnejších kettlebell lifterov na Slovensku a v Čechách. V roku 2016 sme s Martinom založili Občianske združenie BELLFORCE – Centrum pohybu a sily a odvtedy sa venujeme silovo-kondičnému tréningu pre ľudí každej vekovej kategórie, športovcom či ľuďom so zdravotným postihnutím. Získané skúseností a vedomostí odovzdávam ďalej prostredníctvom individuálnych tréningov, workshopov a najnovšie prostredníctvom online služieb.

Vzdelanie, certifikácie, kurzy a vzdelávacie workshopy

Asistent Inštruktor na SFG1 Certifikácii (kettlebell level 1) – StrongFirst, Praha
Seminár PlanStrong – StrongFirst, Online

StrongFIrst Elite Instructor – StrongFirst, Praha

SFG 2 Certifikácia (kettlebell level 2) – StrongFirst, Praha

SFB Certifikácia (vlastné telo) – StrongFirst, Praha

FRC® Certification (Europe) – Functional Range Systems® , Online

SFG 1 Certifikácia  (kettlebell level 1)- StrongFirst, Praha

SFL Recertifikácia  (veľká činka)- StrongFirst, Praha

Seminár Second Wind by Pavel - StrongFirst, Praha

III. Šport konferencia - Zdravo a Fit, Banská Bystrica

  1. Fyzio&Šport konferencia - Zdravo a Fit, Bratislava

Seminár Dychové cvičenia pre zdravie, silu, kondíciu a osobný rozvoj - KB5, Nitra

Seminár Kallos Sthenos (kettlebell zo zeme nahor) - KB5, Bratislava

SFL Certifikácia  (veľká činka)- StrongFirst, Praha

Seminár PTTP Profesional (cvičenie s veľkou činkou) - KB5, Praha

Seminár Super Joint (mobilita a flexibilita) - KB5, Bratislava

Seminár Simple&Sinister (cvičenie s kettlebell)- KB5, Bratislava

Core Level 2 - Coretraining, Praha

Core Level 1 - Coretraining, Praha

Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa - Slovenská asociácia kondičných trénerov, Banská Bystrica

Michal v skratke

Certifikovaný StrongFirst Elite inštruktor

Trénerská prax od roku 2016

Služby v Bellforce: Individuálne tréningy, Skupinové tréningy, Reštart mládeže,

Verified by MonsterInsights