prihlás sa do bellforce

    Máš zdravotné obmedzenia o ktorých by sme mali vedieť? (Napríklad bolesti chrbtice, zlomeniny, srdcovo-cievne poruchy,...)

    Robíš aj iné pohybové aktivity? Ak áno, aké a ako často? (Napríklad 1x do týždňa plávanie)

    Koľko tréningov do týždňa by si chcel/a mať? (odporúčame minimálne 2, optimálne sú 3)

    S ktorým trénerom by si chcel/a mať tréning?

    Verified by MonsterInsights